V svetu glasov: vaje fonološkega zavedanja

Priročnik V SVETU GLASOV: vaje fonološkega zavedanja, avtoric Silve Perčič, Sonje Bukavec in Martine Ozbič, je izšel pri založbi Mladika v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI).

Nastal je z namenom, da ponudi nabor dejavnosti kot pomoč pri razvoju spretnosti fonološkega zavedanja. Znano je namreč, da je dobro razvito in učinkovito fonološko zavedanje dobro izhodišče za opismenevanje v osnovni šoli. Od tod zamisel o oblikovanju priročnika, ki staršem, vzgojiteljem, učiteljem in strokovnjakom, kot so logopedi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi ipd., ponuja ideje za delo z otroki.

Vaje, zbrane v tem priročniku, so namenjene predvsem vzgojiteljem in učiteljem; so pripomoček za delo z vsemi skupinami predšolskih otrok ter z otroki prvega in drugega razreda osnovne šole (pri otrocih s različnimi težavami jih lahko uporabljamo tudi kasneje). Vse pa so urejene v povezano in smiselno celoto, od prvih korakov do najtežjih dejavnosti, od besedne ravni do fonemske. Priročnik je oblikovan stopenjsko, po težavnosti, domenah, za dosego istega cilja pa je na voljo več vaj. Po vsej verjetnosti bodo nekatere dejavnosti pedagogom poznane že iz prakse, vendar bodo številne izvirno dopolnile vsakodnevno delo.

Priročnik so pripravile tri tržaške strokovnjakinje: učiteljica, specializirana za delo z učenci s posebnimi potrebami, Sonja Bukavec, vzgojiteljica Silva Perčič in logopedinja, surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja dr. Martina Ozbič. Publikacijo je založila tržaška Mladika, izdajatelj pa je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Besedilo so pregledale recenzentke dr. Maja Melinc Mlekuž, prof. def. Barbara Šömen Škrabolje in prof. def. Ana Turšič.

 

igriščeO, učno gradivo
Previous Post
Zagoreti, goreti, zgoreti
Next Post
Pust in sklanjanje neživih samostalnikov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed