ENOJEZIČNA E-ORODJA ZA SLOVENSKI JEZIK

V tem podrazdelku dobite hiperpovezave do obstoječih
normativnih in deskriptivnih (opisnih) e-priročnikov za slovenski jezik.

SPLETNO MESTO

OPIS

+/-

E-NAVODILA

Enojezični slovarji, pravopisi in drugi normativni viri, ki so nastali ali še nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

+ Z enim klikom lahko iščete po vseh virih, ki so zajeti v bazi.
+ Na enem mestu so zbrani vsi normativni viri za slovenski knjižni jezik.


– Splošni uporabnik včasih težko pridejo do informacij, ki jih potrebujejo (npr. kdaj, kje in kako se beseda uporablja).

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je najobsežnejša prosto dostopna avtomatsko generirana zbirka sopomenk za slovenščino. Slovar zajema iz različnih podatkovnih zbirk in prinaša možnost primerjave med rabo različnih sopomenk, poleg tega pa tudi povezavo na podatke v referenčnem korpusu sodobne slovenščine Gigafida

+ Slovar se stalno posodablja, podatki v geslih se lahko hitro spremenijo, če se spremeni jezikovna realnost.
+  Odprto dostopna zbirka, zagotovljene so metode sodelovanja celotne jezikovne skupnosti pri izdelavi izboljšane, prečiščene baze.

– Uporabnik mora sam izbrskati informacijo o kontekstu, v katerem se posamezna sopomenka uporablja.

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine vsebuje 35.989 iztočnic in 7.338.801 kolokacij. Kolokacije so tipične sopojavitve besed: slovar nam npr. pove, ali pogosteje govorimo o vrstniškem ali medvrstniškem nasilju, ali sledimo komu ali sledimo koga, ali rečemo dobrodošli v Gorici ali dobrodošli v Gorico.

+ Slovar se stalno posodablja, podatki v geslih se lahko hitro spremenijo, če se spremeni jezikovna realnost.
+  Odprto dostopna zbirka, zagotovljene so metode sodelovanja celotne jezikovne skupnosti pri izdelavi izboljšane, prečiščene baze.

– Slovar zahteva nekaj osnovnega jezikoslovnega znanja in je zato namenjen predvsem strokovni javnosti.

Sloleks je leksikon besednih oblik za slovenski jezik. Ponuja torej informacijo o tem, kako besede (samostalnike, predevnike, glagole, …) pregibamo. Obsega 100.784 gesel

+ Takoj dobimo informacijo, kako pogosta je raba besede, katere so običajne napake, katera raba je knjižna.

+ Uporaba je preprosta; priporočamo učencem, dijakom, študentom, splošni javnosti in osebam, ki se šele seznanjajo s slovenščino.

Korpus Gigafida je obsežna zbirka slovenskih besedil najrazličnejših zvrsti, od dnevnih časopisov, revij do knjižnih publikacij vseh vrst (leposlovje, učbeniki, stvarna literatura), spletnih besedil itd.; vsebuje skoraj 1,2 milijarde besed.
Gigafida prikazuje dejansko stanje in rabo sodobnega slovenskega jezika.

+ Uporabniku nudi informacijo o tem, kako, kje in kdaj se posamezna beseda ali besedna zveza dejansko uporablja.

– Zato da ustrezno »razvozlamo« informacije, moramo biti vešči dela s korpusi; uporabo zato priporočamo študentom in strokovni javnosti.

Spletni slovar, ki obsega 2.500 gesel najpogostejših besed in besednih zvez v slovenskem jeziku.

+ Preprosta uporaba; takoj je razvidno, kje, kako, kdaj se beseda uporablja; priporočamo učencem, dijakom, splošni javnosti in osebam, ki se šele seznanjajo s slovenščino.

– Število gesel je omejeno.

Če odgovora na svoja vprašanja in dileme ne dobite v tem podrazdelku,
obiščite še našo SPLETNO PREDAVALNICO ali potrkajte na vrata naše JEZIKOVNE SVETOVALNICE.