LAŽNI MITI O JEZIKU

V tem podrazdelku dobite seznam najpogostejših zmot in zablod o jeziku, ki nam jih včasih prodajajo kot »nezmotljive resnice« – ki pa ne držijo ali držijo le delno:
od »jezika se naučiš z branjem« do »če se jezika naučiš v otroških letih, ga znaš za vedno« …

Vsa gradiva predstavljajo izsledke znanstvenih raziskav in strokovnih dognanj,
napisana oz. predstavljena pa so poljudno, tako da so dostopna tudi širši javnosti.


V besedilu so sproti navedene hiperpovezave do e-virov in literature (tudi znanstvene),
kjer lahko poglobite posamezne teme in preverite zanesljivost podatkov.

↓ Več o tem: ↓

Če odgovora na svoja vprašanja in dileme ne dobite v tem razdelku,

obiščite druge razdelke naše PREDAVALNICE

ali potrkajte na vrata JEZIKOVNE SVETOVALNICE.

Menu