Napake in spake proč – pomagajmo Packotu!

 

Zvesti bralci Pastirčka zagotovo poznajo Packota, ki se že dve desetletji pojavlja v priljubljeni mladinski reviji, ustvarja ga Walter Grudina. Packo se izraža v posebni spakedranščini, mešanici slovenščine in italijanščine. Zbrane vaje so ob 70-letnici izhajanja revije Pastirček v obliki delovnega zvezka izšle pri Goriški Mohorjevi družbi. V njih boste lahko prepoznali raznovrstne pojave jezikovnega stikanja in na spodnjem delu strani Packove besede zapisali v slovenščini, ki jo bodo razumeli tudi drugod in ne samo Slovenci v Italiji, za konec pa lahko ilustracije tudi pobarvate.

Boste kos izzivu?

 

 

 

delovni zvezek, spletiščeU, učenje
Previous Post
Briljantina – muzikal goriškega Dijaškega doma
Next Post
Izberi pravilno slovnično obliko!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed