Kokoška iz papirja

KOKOŠKA IZ PAPIRJA

Uporabniško prijazne igre za urjenje imen evropskih držav svojim nadobudnežem lahko natisnete s pomočjo te povezave Urada za publikacije EU: https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/93862d6e-436a-11ea-b81b-01aa75ed71a1

Pripomoček pa naj ne bo samo opora za urjenje jezikovnih veščin. Po tem vzoru lahko učenci višjih razredov izdelajo podobne »žabice« tudi sami: tudi naravoslovni in tehnični predmeti so dober poligon za urjenje slovenščine! Preprečimo, da bi čar škarij in papirja izbrisala katera izmed digitalnih revolucij!

igre, spletiščeU
Previous Post
Trendovske besede v slovenščini, ki so med govorci slovenskega jezika v Italiji skoraj neznane
Next Post
Slovenščina 9 – interaktivni učbenik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed