Fran je brezplačen jezikovni portal, od leta 2014 ga najdemo na povezavi https://fran.si/ in se nenehno posodablja. Kot odziv na aktualne dogodke od letošnjega aprila najdemo stran, imenovano Fran, različica covid-19 (7.1).

Portal obsega 36 slovarjev, atlas in dve jezikovni svetovalnici – splošno in terminološko – kar omogoča zelo enostavno iskanje razlag slovenskih besed, njihovega pregibanja, pravopisnih lastnosti, frazeologije, etimologije, zgodovinske in narečne rabe. Z njegovo pomočjo lahko učenci in dijaki rešijo marsikatero jezikovno zadrego, ko besedila sprejemajo ali jih sami tvorijo.

Pouk na daljavo poteka drugače, kot kadar smo skupaj v učilnicah in smo tudi drug drugemu vir informacij. Še bolj kot drugače se je vredno vprašati, ali gradiva, ki jih dobivajo učenci in dijaki za delo doma za različne predmete, razumejo. Razumejo vse besede? Morda bi koga zanimalo, od kod izvira beseda inverzija, kako pravilno naglasiti odvod, se pravilno zapiše preizkusiti ali preskusiti, kako pravilno pregibam (sklanjam, stopnjujem …) besedo, v katerem slovarju se prvič pojavi geslo daljica, ali je raba velike začetnice ustrezna …

Učence in dijake spodbujajo, naj raziščejo, kaj ponuja https://fran.si/, za vse nas pa naj bo izziv, da kakšno idejo poiščemo tudi v digitalni bralnici ZRSŠ.

Če je Fran namenjen vsem, pa se je vredno razveseliti dejstva, da za šolsko rabo nastaja še portal Franček. Ta bo namenjen osnovnošolcem in dijakom začetnih letnikov srednjih šol, v celoti pa bo objavljen najkasneje prihodnje leto.

franček | SIO

Spletna stran je zaenkrat namenjena zgolj interni uporabi v okviru projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika. Pripombe lahko posredujete na naslov natasa.jakop@zrc-sazu.si.

portal, slovar, spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Razlagamo.si
Next Post
Zvočne pravljice, NŠK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed