Gradivo za opismenjevanje v vrtcu in prvih razredih OŠ

Pismenost je dolgoročen proces oz. kontinuiteta med zgodnjo pismenostjo/porajajočo se pismenostjo (čečkanje, namišljeno branje) in konvencionalnim branjem in pisanjem ter govorjenjem in poslušanjem.

Pri razvijanju predbralnih in prepisalnih sposobnosti ter spretnosti otrok je lahko vzgojiteljem, učiteljem in staršem v pomoč didaktični komplet za predopismenjevanje, sestavljen iz delovnih zvezkov in priročnika avtoric Ester Derganc in doc. dr. Barbare Baloh.

Delovni zvezek avtorice Ester Derganc z naslovom  Rišem brišem in packam vključuje vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti. Primeren je za otroke od 3. do 4. leta starosti. Delovni zvezek zajema vaje za razvijanje orientacije v prostoru, prav tako pa tudi grafomotorične vaje za pomoč pri pridobivanju predbralnih in predpisalnih veščin. V delovnem zvezku je veliko gibalnih iger, ki otroku omogočajo usvajanje potez preko lastnega telesa, nato v prostoru in na listu. Vaje spodbujajo tudi uporabo različnih materialov, npr. kave, koruzne moke ali volne.

Delovni zvezek Od črte do črke 1 je primeren za otroke od 4. do 5. leta starosti. Vsebuje predopismenjevalne vaje za razvoj grafomotoričnih sposobnosti in spretnosti, zvezek pa je v formatu A3. Zahtevnost vaj v delovnem zvezku se postopno povečuje, tako otrok prehaja od čečkanja do zahtevnejših linij.

Nadaljevanje prvega delovnega zvezka, Od črte do črke 2, je namenjen otrokom od 5. do 6. leta starosti. Delovni zvezek spremlja otroke na prehodu med vrtcem in prvim razredom osnovne šole. Delovni zvezek ima novo grafiko in realne fotografije, prav tako pa so zadnje strani v formatu A4, da se otroci začnejo navajati na manjšo površino lista. Tako kot v prvem delu delovnega zvezka so tudi v zvezku Od črte do črke 2 vključene strani riši briši. Vaje v delovnih zvezkih spodbujajo tudi aktivno učenje in povezovanje različnih področij.

Četrta knjiga je Priročnik avtorice Barbare Baloh, ki je namenjen predvsem učiteljem in vzgojiteljem kot strokovna pomoč pri delu. Priročnik ponuja osnovne informacije o drugih področjih predopismenjevanja in dodatno literaturo za delo z otroki. Priročnik uporabnika spodbuja, da poišče svoje ustvarjalne rešitve za predopismenjevanje otrok. Ker povezuje proces preopismenjevanja in začetnega opismenjevanja, je namenjen predvsem vzgojiteljem in učiteljem, ki imajo stik z otroki na prehodu med vrtcem in osnovno šolo. Posebnost priročnikov je tudi v tem, da so prilagojeni vrtcem in šolam s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

 

delovni zvezek, pismenost, priročnik, spletiščeO, spletiščeU
Previous Post
Učni list: Uporaba pomišljaja
Next Post
Slova na izi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed