Jezikovna vzgoja v vrtcu: vidiki vzgojiteljic

Publikacija obravnava različne pristope za jezikovno vzgojo dvojezičnih otrok v vrtcu. Prispevek Susanne Pertot obsega prikaz teoretičnih spoznanj o jezikovnem razvoju dvojezičnih otrok in predstavlja tehnike ter strategije podkrepitve dvojezičnega jezikovnega razvoja v vrtcu. Podatki o odnosu vzgojiteljic do jezikovne vzgoje otrok izhajajo iz raziskave, ki jo je izvedla Martina Pettirosso med vzgojiteljicami tržaških vrtcev s slovenskim učnim jezikom. V sklepnem članku Jelka Morato Vatovec razmišlja o novih izzivih, ki se pojavljajo pri jezikovni vzgoji otrok v vrtcih s slovenskim učnim jezikom v Italiji z vidika strokovnjaka in praktika iz Slovenije.

Dostop do knjige: JEZIKOVNA VZGOJA V VRTCU: VIDIKI VZGOJITELJIC

 

 

igriščeO, učno gradivo
Previous Post
Nič ali ničesar
Next Post
Dvojezični otrok: priročnik za starše

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed