Dvojezični otrok: priročnik za starše

Priročnik je nastal na osnovi vprašanj in tem, ki jih je Susanna Pertot obravnavala na srečanjih strašev otrok, ki so obiskovali vrtce s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem oz. dvojezični vrtec v Špetru. V preprostem slogu avtorica preučuje ključne faze in dinamike govornega razvoja otrok, nakazuje možne jezikovne strategije staršev, ki uveljavljajo v družini dva jezika, ter daje nasvete enojezičnim staršem otrok, ki usvajajo drugi jezik v vrtcu. Publikacijo popestrijo primeri resničnih govornih situacij, ki jih je avtorica zbrala med opazovanjem otrok v vrtcu. Predstavljeni so v obliki stripov, ki jih je izdelala Magda Starec Tavčar.

Dostop do knjige: DVOJEZIČNI OTROK: PRIROČNIK ZA STARŠE

 

igriščeO, učno gradivo
Previous Post
Jezikovna vzgoja v vrtcu: vidiki vzgojiteljic
Next Post
Predstavitvene animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed