Predstavitvene animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK

V okviru projekta Minoranze animate / Animirane manjšine, financiranega iz javnega razpisa Avtonomne dežele Furlanije – Julijske krajine ob 20. obletnici odobritve Zakona št. 482/1999 o varstvu jezikovnih manjšin v Italiji, je SLORI poskrbel za pripravo štirih kratkih animiranih filmov, namenjenih širjenju informacij o narodnih manjšinah v Evropi in deželi Furlaniji – Julijski krajini, s posebnim poudarkom na Slovencih v Italiji. Poleg SLORI-ja sta pri projektu sodelovali tudi organizaciji drugih dveh uradno priznanih jezikovnih skupnosti v FJK: in sicer Furlansko filološko društvo / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli” za furlansko skupnost in Kulturno društvo “Fulgenzio Schneider” iz Saurisa za nemško govorečo skupnost.

Vodja projekta: dr. Zaira Vidau (SLORI)
Sodelovali so: dr. Devan Jagodic (SLORI), Cristina Di Gleria (Furlansko filološko društvo), Lucia Protto (Kulturno društvo iz Saurisa), Nika Troha (oblikovanje)

 

Animacije so kratke (3 do 4 minute vsaka), zgoščeno vsebino pa podajajo sodobno, preprosto, sproščeno in igrivo. Pri projektu so nastale štiri animacije, ki so uporabne kot didaktični pripomoček za problemsko obravnavo v šolah in univerzah, na splošno pa tudi kot informativno ter promocijsko gradivo za širšo publiko.

 

Prvi animirani prispevek obravnava temeljne pojme in izhodišča, navaja primere narodnih manjšin v Evropi in Italiji ter povzema ključne manjšinske pravice. Z ogledom drugega posnetka spoznamo družbene, kulturne in jezikovne značilnosti treh skupnosti, ki živijo v deželi FJK, in sicer furlanske, nemške in slovenske, vključno z veljavno zaščitno zakonodajo na državni in deželni ravni. Obe animaciji sta na voljo kar v petih jezikih, in sicer v slovenskem, furlanskem, nemškem, italijanskem in angleškem, s ciljem, da bosta tako lahko nagovorili različne ciljne uporabnike.

 

 

Druga dva animirana prispevka se poglabljata v javno življenje Slovencev v Italiji, dostopna pa sta v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Tretji posnetek sestavljajo animacije o naselitvenem območju in zgodovinskem razvoju te skupnosti, s poudarkom na obdobju od 19. stoletja do danes. Četrta animacija pa prinaša vpogled v organizirano delovanje Slovencev v Italiji, ki ga predstavlja razvejana mreža organizacij in društev na gospodarskem, medijskem, kulturnem, športnem in verskem področju.

 

avdiovideoD, avdiovideoŠ, avdiovideoU, avdiovideoUD, predavalnicaŠ
Previous Post
Dvojezični otrok: priročnik za starše
Next Post
RTV Čist hudo: spletna aplikacija za mlade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed