JEZIKOSLOVNI KLUB

V tem razdelku dobite članke, razprave in raznovrstne objave s področja sociolingvistike in antropolingvistike.

Razdelek JEZIKOSLOVNI KLUB je namenjen vsem, ki vas zanima položaj jezika v družbi in njegova vloga pri določanju kulturne identitete neke skupnosti.

Vsa gradiva predstavljajo izsledke znanstvenih raziskav in strokovnih dognanj,
napisana oz. predstavljena pa so poljudno, tako da so dostopna tudi širši javnosti.

V besedilu so sproti navedene hiperpovezave do e-virov in literature (tudi znanstvene),
kjer lahko poglobite posamezne teme in preverite zanesljivost podatkov.

Če odgovorov na svoja vprašanja in dileme ne dobite v tem razdelku,
obiščite še razdelka LAŽNI MITI O JEZIKU in SLOVENŠČINA 360°
ali potrkajte na vrata JEZIKOVNE SVETOVALNICE.