Osnove slovenskega jezika (v slovenščini, italijanščini in angleščini)

Rada Lečič, univerzitetna profesorica slovenščine, je avtorica Osnov slovenskega jezika, slovničnega priročnika, v katerem so predstavljene različne ravni slovenskega jezika (glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna, skladenjska), pa tudi osnovna pravila pisanja. Primeren je zlasti za tiste, ki se slovenščine učijo kot drugi/tuji jezik, pa tudi za tiste, ki želijo nadgraditi ali preprosto obnoviti svoje znanje slovenščine. 

Priročnik, ki je izšel pri založbi Gaya, je na voljo v slovenščini, italijanščini in angleščini. Italijanska različica priročnika vsebuje še dodatek o ločilih, vse pa so opremljene s slikovnim gradivom, ki prikazuje motive iz zakladnice slovenske kulturne in naravne dediščine. 

pravopis, priročnik, slovnica, spletiščeD, spletiščeŠ
Previous Post
Jezikovni pogovori na 3. programu Radia Slovenija
Next Post
Knjige Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed