Osnove slovenskega jezika (v slovenščini, italijanščini in angleščini)

Rada Lečič, univerzitetna profesorica slovenščine, je avtorica Osnov slovenskega jezika, slovničnega priročnika, v katerem so predstavljene različne ravni slovenskega jezika (glasoslovna, besedoslovna, oblikoslovna, skladenjska), pa tudi osnovna pravila pisanja. Primeren je zlasti za tiste, ki se slovenščine učijo kot drugi/tuji jezik, pa tudi za tiste, ki želijo nadgraditi ali preprosto obnoviti svoje znanje slovenščine. 

Priročnik, ki je izšel pri založbi Gaya, je na voljo v slovenščini, italijanščini in angleščini. Italijanska različica priročnika vsebuje še dodatek o ločilih, vse pa so opremljene s slikovnim gradivom, ki prikazuje motive iz zakladnice slovenske kulturne in naravne dediščine. 

, , , ,
Previous Post
Jezikovni pogovori na 3. programu Radia Slovenija
Next Post
Knjige Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed