Knjige Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje v okviru Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je osrednja organizacija na področju slovenščine kot drugega in tujega jezika ter mednarodno promovira slovenski jezik, literaturo in kulturo.

Že več kot 30 let prireja celo vrsto tečajev za otroke in mladostnike, odrasle in učitelje; učitelji so izkušeni, strokovno in didaktično podkovani, poslužujejo pa se gradiv, ki so nastala namensko in so primerna za različne ciljne skupine in stopnje.

Poleg tečajev vsako leto julija prireja dvotedenski Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ki je tujim slovenistom, tudi slavistom – univerzitetnim učiteljem, znanstvenim delavcem, študentom pa tudi prevajalcem ter kulturnim in prosvetnim delavcem izven meja Republike Slovenije. Vsako leto prireja tudi simpozij Obdobja, osrednje mednarodno znanstveno slovenistično srečanje za jezikoslovce, literarne zgodovinarje in teoretike. 

To seveda ni vse: Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pripravlja in izdaja priročnike in učbenike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika na različnih stopnjah. Obsežen izbor knjig, učbenikov, delovnih zvezkov si lahko ogledate tukaj (razporejeni so po stopnjah). Če kliknete na posamezni učbenik, boste s klikom na “Prelistaj” lahko odkrili, kako izgleda vsebina knjige, s klikom na “Poslušaj” pa lahko prisluhnete posnetkom iz različnih učnih enot. Učbenike in priročnike za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika lahko kupite tudi na spletu

, , , , , , ,
Previous Post
Osnove slovenskega jezika (v slovenščini, italijanščini in angleščini)
Next Post
O prednostih dvojezičnosti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed