Diplomska in magistrska dela (Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem)

Diplomska, magistrska in doktorska dela Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so objavljena v univerzitetnem repozitoriju.

Na tej strani opozarjamo na naloge in disertacije, ki so tematsko zanimive za področje slovenščine kot manjšinskega jezika. Gre za dela, ki obravnavajo pojave italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktiko slovenščine v vrtcih in šolah v Italiji, usvajanje manjšinskega jezika …

Naš namen je, da seznam sproti dopolnjujemo, zato vas prosimo za sodelovanje.

Dragi študenti, dragi mentorji!
Če se vam zdi, da bi vaša naloga lahko bila zanimiva za bralce portala SMeJse, nam pišite na info@smejse.it – z veseljem jo bomo objavili!

Diplomsko delo

Ključne besede: dvojezično območje, jezik, kurikulum za vrtce, kurikularne smernice, dodatek h Kurikulu za vrtce na narodno mešanih območjih, cilji in dejavnosti, jezikovno področje

Diplomsko delo

Ključne besede: opismenjevanje, poučevanje, zamejstvo, osnovna šola, slovenščina, učni jezik, učbeniški kompleti iz Republike Slovenije

Magistrsko delo

Ključne besede: slušno zaznavanje, dvojezičnost, pismenost, opismenjevanje, osnovna šola s slovenskim učnim jezikom, težje zapisljive besede

Diplomsko delo

Ključne besede: slovenska manjšina v Italiji, dvojezičnost, jezikovna problematika, slovenščina kot drugi/tuji jezik, načrtovanje jezikovne vzgoje, usvajanje novega besedišča

Diplomsko delo

Ključne besede: slovenska manjšina v Italiji, vrtec s slovenskim učnim jezikom v Italiji, poučevanje slovenščine kot J1/J2, smernice

Magistrsko delo

Ključne besede: komunikacijski model književne vzgoje, veččutno učenje, kurikularne smernice, zamejstvo, dvojezičnost, učni stili, model VAKOG

Magistrsko delo

Ključne besede: otrokov govor, pripovedovanje, umetnostna besedila, neumetnostna besedila, koherentnost, kohezivnost, spodbuda, didaktični material

diplomsko delo, magistrsko delo, spletiščeŠ
Previous Post
Slovar sopomenk sodobne slovenščine
Next Post
Risanke v slovenščini!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed