ČEZMEJNA DIDAKTIKA

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

 

E-izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi

Delovna skupina : Barbara Baloh, Norina Bogatec, Silva Bratož, Hana Jakovac, Helena Maglica, Martina Seražin Mohorčič, Anabel Todorović, Vesna Vojvoda Gorjan

Predstavitev učnih enot za različna predmetna področja, ki omogočajo učencem osnovnih šol in prvostopenjskih srednjih šol, da spoznajo celovitost čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo ter se soočijo s potrebo po zaščiti njegovega naravovarstvenega, arhitektonskega, arheološkega, zgodovinsko-kulturnega, umetnostnega in jezikovnega bogastva.

E-izobraževanje sestavlja 7 posnetkov:

 1. Predstavitev dejavnosti čezmejnih razredov (Norina Bogatec, SLORI)
 2. Predstavitev in vtisi koprskih učenk o čezmejnih razredih (Anabel Todorović, Hana Jakovac, OŠ Koper)
 3. Vtis koprske učiteljice o čezmejnih razredih (Martina Seražin Mohorčič, OŠ Koper)
 4. Izobraževanje medkulturne didaktične strategije v čezmejnem prostoru: predstavitev delavnic: Koper, Milje, Strunjan (Helena Maglica, OŠ P. P. Vergerio il Vecchio)
 5. Vtisi učiteljice o delu v čezmejnih razredih (Vesna Vojvoda Gorjan, OŠ E. Vatovec Prade)
 6. Čezmejni razredi: teoretična izhodišča akcijskega raziskovanja (Barbara Baloh, UP PEF)
 7. Čezmejni razredi: didaktična in medkulturna vrednost akcijskega raziskovanja (Silva Bratož, UP PEF)

 

E- izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja

Delovna skupina: Erna Janašković, Tamara Konič, Katja Mihurko Poniž, Nataša Prinčič, Ana Toroš, Aleš Vaupotič 

Predstavitev dveh antologiji o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja ter dveh digitalnih literarnih pešpoti po Tržaškem in Goriškem za pouk književnosti.
E-izobraževanje sestavlja 7 posnetkov:

 1. Uvodna predstavitev projektnih aktivnosti: učbenika s področja manjšinske in čezmejne literature za osnovno in srednjo šolo v Sloveniji ter 1. stopenjsko in 2. stopenjsko srednjo šolo v Italiji (izr. prof. dr. Ana Toroš, Univerza v Novi Gorici)
 2. Medpredmetno povezovanje: žensko izobraževanje in literarno ustvarjanje (izr. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, Univerza v Novi Gorici)
 3. Digitalne literarne pešpoti po Devinu, Gorici in Trstu (izr. prof. Aleš Vaupotič, Univerza v Novi Gorici)
 4. Moja meja (Nataša Prinčič, OŠ L. Bratkoviča Bratuša Renče)
 5. Predstavitev avtorjev (Erna Janašković, OŠ L. Bratkoviča Bratuša Renče)
 6. Pot prijateljstva in raziskovanja – ekskurzija  (Nataša Prinčič, OŠ L. Bratkoviča Bratuša Renče)
 7. Večjezična pesniška podoba Gorice (Tamara Konič, OŠ L. Bratkoviča Bratuša Renče)

Klikni in si naloži učbenik Literatura na stičišču 1.
Klikni in si naloži učbenik Literatura na stičišču 2.

 

Izobraževanje o čezmejni didaktiki za delo s čezmejnimi razredi

Delovna skupina: Barbara Baloh, Norina Bogatec, Silva Bratož 

 

Izobraževanje o manjšinski literaturi in literaturi obmejnega območja

Delovna skupina: Katja Mihurko Poniž, Ana Toroš, Aleš Vaupotič 

 

poučevanje, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Priročnik za čezmejne študente
Next Post
Poučevanje slovenščine kot J1 v Italiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed