E-izobraževanje za potrebe poučevanja slovenščine na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

Delovna skupina: Sara Brezigar, Biserka Cesar, Martina Croselli

 1. Prvi sklop Kaj je slovenska skupnost v Italiji in kdo jo sestavlja (v dveh delih) ponuja razmislek o pomembnosti slovenskega jezika za slovensko skupnost v Italiji, procesih asimilacije ter vlogi učitelja, šole in skupnosti v tem procesu (Sara Brezigar, INV);
 2. Drugi sklop Dvojezičnost, kaj je to? (v štirih delih) je namenjen spoznavanju prednosti dvojezičnosti in njenih učinkov na razvoj otroka (Sara Brezigar, INV);
 3. Tretji sklop obsega predstavitve treh učnih enot za osnovne šole (Biserka Cesar, VŠ Opčine, Martina Croselli, VŠ Doberdob):
  • učne enote Hrana
  • učne enote Moje telo v prostoru
  • učne enote V stanovanju.

 

E-izobraževanje za potrebe poučevanja slovenščine na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italji

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

Avtorica: Matejka Grgič

E-izobraževanje sestavljajo 3 sklopi.

Prvi sklop Pouk manjšinskih jezikov: lažni miti, najpogostejše napake in novi izzivi (v treh delih) ponuja osnovne informacije o najnovejših modelih in metodologijah oz. o najsodobnejših raziskavah s področja didaktike jezikov v čezmejnih okoljih.

Drugi sklop Gradivo za pouk slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji: izhodišča in cilji (v treh delih) je namenjen spoznavanju izhodišč, metodoloških okvirov in ciljev gradiva, ki je bilo izdelano v sklopu projekta EDUKA2.

Tretji sklop obsega predstavitve posameznih učnih enot, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2:

Predstavitve ponujajo praktična navodila in nasvete za profesorje ter sugestije, kako praktično uporabiti (in po potrebi nadgraditi) pripravljeno gradivo.

 

E-izobraževanje za potrebe poučevanja slovenščine v vrtcih s slovenskim učnim jezikom in slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom v Italiji

Projekt: EDUKA2, Čezmejno upravljanje izobraževanja

Delovna skupina: Sara Brezigar, Sara Burolo, Ester Derganc

E-izobraževanje sestavljajo 4 sklopi:

 1. Prvi sklop Kaj je slovenska skupnost v Italiji in kdo jo sestavlja (v dveh delih) ponuja razmislek o pomembnosti slovenskega jezika za slovensko skupnost v Italiji, procesih asimilacije ter vlogi učitelja, šole in skupnosti v tem procesu (Sara Brezigar, INV);
 2. Drugi sklop Dvojezičnost, kaj je to? (v štirih delih) je namenjen spoznavanju prednosti dvojezičnosti in njenih učinkov na razvoj otroka (Sara Brezigar, INV);
 3. Tretji sklop Kako postaviti temelje večjezičnosti v vrtcu (v treh delih) pojasnjuje, kako pristopiti pri vzgoji otrok v vrtcu, da krepimo večjezičnost, in kakšno vlogo ima pri tem igra (Sara Burolo, VŠ pri Svetem Jakobu, Trst);
 4. Četrti sklop Telo, gib in beseda (v dveh delih) prikazuje metode pri krepitvi (šibkih ali neobstoječih) jezikovnih zmožnosti otrok v slovenskem jeziku, in sicer s konkretnimi primeri uporabe zgodb, dramatizacij, pesmi, ritma in gibanja (Ester Derganc, VŠ Opčine, Trst).

E-izobraževanje obsega predstavitve posameznih učnih enot za vrtec, ki smo jih izdelali v sklopu projekta EDUKA2:

 

poučevanje, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Čezmejna didaktika
Next Post
Poučevanje italijanščine kot J1 v Sloveniji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed