Wikivir – spletna digitalna knjižnica slovenske leposlovne klasike

Projekt Wikivir služi kot odprto skladišče izvornih besedil, ki jih lahko ureja vsakdo. Zajema raznovrstna besedila od leposlovja, leksikonov, dopisov, statutov do arhivskega gradiva.

Na Wikiviru delujeta tudi dva študentska projekta: Slovenska leposlovna klasika ali Zbirka slovenskih mladinskih leposlovnih besedil.

Za primer izpostavljamo delo, ki ga učenci radi berejo za domače branje:

Desa Muck, Pod milim nebom.

Wikivir:O Wikiviru – Wikivir

, , , , , , ,
Previous Post
Moj planet za raziskovalce in pustolovce
Next Post
Bralnica – portal za ljubitelje knjig

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed