Wikivir – spletna digitalna knjižnica slovenske leposlovne klasike

Projekt Wikivir služi kot odprto skladišče izvornih besedil, ki jih lahko ureja vsakdo. Zajema raznovrstna besedila od leposlovja, leksikonov, dopisov, statutov do arhivskega gradiva.

Na Wikiviru delujeta tudi dva študentska projekta: Slovenska leposlovna klasika ali Zbirka slovenskih mladinskih leposlovnih besedil.

Za primer izpostavljamo delo, ki ga učenci radi berejo za domače branje:

Desa Muck, Pod milim nebom.

Wikivir:O Wikiviru – Wikivir

Previous Post
Slova na izi – razlaga za sovrstnike
Next Post
Bralnica – portal za ljubitelje knjig

No results found.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu