Efnilov natečaj za magistrsko delo

Na spletni strani Ministrstva za kulturo je objavljen Efnilov natečaj za magistrsko delo. EFNIL (The European Federation of National Institutions for Language – Evropska zveza državnih jezikovnih ustanov) poziva vse študente k sodelovanju na natečaju za najboljša magistrska dela v Evropi na področju rabe jezika, jezikovne politike in večjezičnosti.

EFNIL je neodvisna organizacija, ki združuje predstavnike osrednjih jezikovnih ustanov in drugih organov za nacionalne jezike iz držav članic in pridruženih držav Evropske unije. Združenje spodbuja jezikovno raznolikost s posebnim poudarkom na nacionalnih jezikih v Evropski uniji.

European Federation of National Institutions for Language | UIA Yearbook Profile | Union of International Associations

Cilji združenja so:

 • spodbujanje evropske jezikovne raznolikosti kot sredstva za ohranjanje in širjenje bogastva evropske kulture ter razvijanje občutka skupne evropske istovetnosti;
 • podpiranje evropskih nacionalnih jezikov, kar najbolje zagotavlja enakovrednost jezikov v državah članicah;
 • podpiranje evropskih jezikovnih organizacij kot centrov odličnosti za jezikovne analize in opisovanje ter kot svetovalnih organov za politične institucije, pristojne za jezikovno politiko;
 • omogočanje izmenjave informacij in razvojnih dosežkov ter spodbujanje skupnih evropskih jezikovnih projektov med jezikovnimi ustanovami;
 • v vseh državah članicah spodbujanje:
  • poučevanja v nacionalnem jeziku ali nacionalnih jezikih na vseh ravneh šolskega izobraževanja za utrjevanje pisnih in govornih zmožnosti, ki ljudem omogočajo celovito delovanje v družbi,
  • poučevanja tujih jezikov v izobraževalnem sistemu (v skladu s skupnimi evropskimi jezikovnimi standardi) od najzgodnejših let,
  • priložnosti za tuje govorce (otroke in odrasle), da se učijo nacionalnega jezika države, v kateri bivajo, in hkrati ohranjajo jezikovno zmožnost v lastnem jeziku,
  • priložnosti za izmenjave za študente in učitelje v Evropski uniji.

 

Pomembne teme

 • Dvojezično učenje jezika,
 • strategije poučevanja jezika,
 • uporaba jezika v večjezičnih okoljih,
 • cilji in učinki jezikovnih politik,
 • primerjalne študije jezikovnih politik,
 • jezikovna tehnologija in večjezičnost,
 • prevajanje in tolmačenje.

Magistrsko delo lahko obravnava kateri koli evropski jezik, delo pa mora biti napisano v enem od uradnih jezikov Evropske unije.

Prednost pri izboru imajo magistrska dela, ki analizirajo in obravnavajo politične ukrepe ali politike.

V okviru projekta Evropsko jezikovno spremljanje (European Language Monitor – ELM) je Efnil zbral podrobne informacije o jezikovnih politikah in praksah v večini evropskih držav. Informacije so na voljo na spletni strani: http://www.efnil.org/projects/elm. Efnil vabi študente, da uporabijo te informacije in se za dodatne informacije obrnejo na Sekretariat Efnila ali druge ustanove, članice Efnila.

 

Pogoji sodelovanja

Sodelujoči morajo v elektronski obliki predložiti:

 1. utemeljeno prijavo (ena stran v angleščini),
 2. kopijo magistrske naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 3. povzetek magistrske naloge (3–5 strani v angleščini),
 4. kopijo ocene magistrske naloge, ki jo je pripravila univerza, na kateri je bil opravljen zagovor naloge (v enem od uradnih jezikov EU),
 5. priporočilo mentorja magistrske naloge, naslovljeno na Efnil (v angleščini).

Vse dokumente je treba v elektronski obliki (dokument v formatu PDF, ODF ali WORD) poslati po  e-pošti na naslov: efnil@nytud.hu.

 

Nagrada

Nagrajena bodo tri najboljša magistrska dela. Nagrada obsega:

 1. denarno nagrado Efnila za najboljše magistrsko delo (1500 evrov);
 2. vabilo, da svoje magistrsko delo predstavijo na letni mednarodni konferenci Efnila (stroški so plačani v celoti);
 3. možnost objave članka na podlagi magistrskega dela v zborniku letne konference Efnila;
 4. možnost objave magistrskega dela na spletni strani Efnila (http://www.efnil.org).

 

Rok za prijavo

Rok za prijavo za leto 2021 je 31. december 2020.

Magistrska dela, katerih zagovor je bil na univerzi opravljen pred 1. septembrom 2020, bodo zavrnjena.

 

Kontaktni podatki

Za dodatne informacije se obrnite na Sekretariat Efnila: efnil@nytud.hu.

Več informacij o natečaju dobite na strani Ministrstva za kulturo.

natečaj, spletiščeŠ
Previous Post
Dežela pridnih
Next Post
ASEF Junior Fellowship – štipendije za raziskovalni obisk v Sloveniji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed