Na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani so ob učbeniku Križ kraž 1 za začetno učenje slovenščine pripravili tudi interaktivno gradivo, namenjeno otrokom v začetku procesa opismenjevanja. I-Križ kraž zajema osnovno besedišče, s katerim se otroci srečujejo v vsakdanjem življenju.

Avtorji: Mihaela Knez, Matej Klemen, Tjaša Alič, Damjana Kern 

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Učbeniku Križ kraž 1 so priloženi tudi slušni posnetki. Raven znanja slovenščine, ki naj bi jo učenci dosegli, ko so usvojili posamezne dejavnosti iz gradiva, ustreza opisnikom na ravni A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru.

Izvedbo dejavnosti si lahko ogledate v priročniku za učitelje.

Gradivo je nastalo na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve 4.2 »Povečati dostopnost in enake možnosti v sistemu vzgoje in izobraževanja«, ki ga delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

spletiščeO, spletiščeU, učenje
Previous Post
Učni list: Zapis besed z vezajem
Next Post
Učni list: Uporaba pomišljaja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed