Portal Franček je mlajši brat jezikovnega portala Fran, namenjen pa je osnovnošolcem in dijakom začetnih letnikov srednjih šol. Nastaja v okviru večjega projekta, ki predvideva gradnjo novih e-orodij, med njimi nov Šolski slovar slovenskega jezika, orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi, Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine, nabor gradiv z opisom učnih metod in portal Franček. Poral Franček nastaja na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU v sodelovanju z 19 vzgojno‑izobraževalnimi zavodi, ki izvajajo spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta.

Portal Franček je prilagojen vsaki od treh starostnih skupin učencev (prva in druga triada; tretja triada; srednja šola), obsega pa odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika.

Portal Franček je učencem prijazen učni pripomoček, ki predstavlja uvod v uporabo slovarja. Pri iskanju določene besede lahko izbiramo med različnimi informacijami, in sicer lahko preverimo pomen besede (»Kaj pomeni ta beseda«), sopomenke (»Poišči besede s podobnim pomenom«), pregibalne lastnosti (»Kako pregibam to besedo?«), izgovor (»Kako izgovorim to besedo?«), pri različici za višje razrede osnovne šole in srednje šole pa tudi informacije o narečjih, izvoru in zgodovinski umeščenosti besede.

Učitelji in učenci se lahko v sistem tudi prijavijo. Prijava za učitelje je zaenkrat namenjena le šolam, ki sodelujejo v preizkušnji portala, Frančka pa lahko vsakdo uporablja tudi brez prijave.

orodje, portal, slovar, spletiščeD, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Note za jezik
Next Post
Učni list: Vejica med stavki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed