KOBI – pripomoček za učenje branja

Tokrat predstavljamo spletno aplikacijo Kobi, namenjeno mlajšim otrokom, ki se učijo brati, pa tudi otrokom z disleksijo ali drugimi bralnimi težavami. Aplikacija na kreativen in simpatičen način pomaga pri opismenjevanju in hitrejšem branju, pri tem pa so v osredju predvsem barve, kratki zlogi in reden trening.

Aplikacijo Kobi je razvilo slovensko zagonsko podjetje Hopalai, podprla pa jo je tudi Britanska zveza za disleksijo, saj ponuja znanstveno utemeljene in potrjene metode za učenje branja. V osnovi gre za aplikacijo, ki besedila tehnično in vizualno prilagodi otrokom in jim tako pomaga pri odpravljanju težav pri branju. V besedilih lahko sami izberemo velikost črk in razmak, prav tako lahko uporabimo selektivno obarvanje črk, ki posebej poudari tiste črke, ki otrokom povzročajo največ težav. Oblikovno so poudarjeni tudi samoglasniki, kar otrokom pomaga pri učenju naglasa in enakomernem ritmu branja. Aplikacija omogoča tudi funkcijo »besedilo v govor«, ki otroku prebere izbrano besedo. Kot pravijo avtorji, je ključni del tudi motivacija, zato je otroku ves čas na voljo informacija, koliko besed in knjig je že prebral. V Kobi digitalni knjižnici so naložene knjige, primerne otrokom, hkrati pa lahko katero koli knjigo naložimo na aplikacijo tudi sami – v formatu PDF ali le sliko besedila.

Poleg spletne aplikacije Kobi pa je zdaj na voljo tudi brezplačna mobilna aplikacija Kobi TO!, namenjena staršem in učiteljem prvošolcev. Kobi TO! je sestavljena iz štirih sklopov, in sicer ponuja:

  • vaje izbranih dvočrkovnih sklopov;
  • abecedo vaje dvočrkovnih sklopov celotne abecede z vsemi možnimi kombinacijami samoglasnika in soglasnika;
  • prilagojena besedila za branje;
  • prostor, kjer lahko otroci s prstom na zaslon narišejo risbice, ki bodo kasneje objavljene na spletni strani.

Povezavo za prenos brezplačne mobilne aplikacije Kobi TO! najdete na naslednji povezavi: https://kobiapp.io/sl/kobi-to/. Več informacij o aplikaciji Kobi najdete tukaj: https://kobiapp.io/sl/.

 

aplikacija, branje, spletiščeO, spletiščeU, učenje
Previous Post
Učni list: Določna in nedoločna oblika pridevnika
Next Post
Uporaba korpusov za raziskovanje slovenščine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed