Raziskovanje komunikacije in govora pri vzgojiteljih z dvojezičnimi otroki v vrtcih s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem

Mateja Jarc se je v svojem magistrskem delu preučevala razvoj komunikacije in govora otrok, s posebnim poudarkom na dvojezičnih otrocih.

Iz izvlečka magistrskega dela Mateje Jarc: Predmet raziskovanja je vezan na območje goriške in tržaške pokrajine, kamor vstopajo otroci z raznolikimi jezikovnimi izkušnjami oz. iz različnih jezikovnih okolij, in sicer otroci iz slovenskih, italijanskih in iz mešanih družin. To predstavlja izziv za vzgojitelje, ki morajo nujno poznati jezikovno okolje, iz katerega otroci izhajajo, da lahko z njimi stopijo v stik. V teoretičnem delu so predstavljene osnovne definicije komunikacije, jezika, govora in dvojezičnosti, ki so osnova za temeljito srečevanje z dvojezičnimi otroki. Poznavanje jezikovnega okolja otroka je namreč bistveno za dobro oblikovanje komunikacijskih strategij z dvojezičnimi otroki. Skozi komunikacijo, jezik in govor otrok spoznava okolje in se socialno vključuje v delo v vrtcu. Bistveni so: vzor, ki ga ima otrok od vzgojitelja, ustrezna komunikacija, uporaba jezika in govorni nastop. V empiričnem delu so predstavljeni izsledki anketnega vprašalnika, namenjenega vzgojiteljem vrtcev s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem. Vprašalnik je raziskoval komunikacijo, jezik in govor, ki jih uporabljajo vzgojitelji z dvojezičnimi otroki, ki vstopajo v vrtec. Z raziskavo smo spoznavali trenutno stanje, in sicer kakšen je govorni, jezikovni in komunikacijski način, ki ga imajo vzgojitelji na specifičnem območju, na katerem sobivata dve narodnostno različni skupnosti. Spoznali smo, da v vrtce na območju Goriške in Tržaške pokrajine vstopajo otroci iz raznolikih jezikovnih okolij, kar predpostavlja potrebo po sistematično oblikovanih vzgojno-izobraževalnih metodah. Potrebo po oblikovanju podrobnejših smernic prikazujejo tudi rezultati, da vzgojitelji niso enotni pri izbiri jezika otrok, ki izhajajo iz italijanskih družin. V ta namen smo oblikovali smernice za komunikacijo, jezik in govor vzgojiteljev z dvojezičnimi otroki. Smernice so predstavljene na koncu magistrskega dela in so podrobneje namenjene vzgojiteljem, ki so zaposleni v vrtcih s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem. 

Dostop do magistrske naloge:

Mateja Jarc: Raziskovanje komunikacije in govora pri vzgojiteljih z dvojezičnimi otroki v vrtcih s slovenskim učnim jezikom na Goriškem in Tržaškem

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Zgodnje učenje angleščine pri učencih z disleksijo v osnovnih šolah slovensko-italijanskega obmejnega prostora
Next Post
Pogled učbenikov na avtohtone slovenske manjšine s poudarkom na Slovencih v Italiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed