Slovenščina v vrtcu: izobraževalni program

Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji!

Vabimo vas k vpisu na izobraževalni program

SLOVENŠČINA V VRTCU,

ki je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih pedagoškemu kadru vrtcev in šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu.

Kaj ponujamo?

Na sedmih petkovih srečanjih (po Zoomu), od 21. 1. do 4. 3. 2022, bomo skupaj s petnajstimi predavateljicami obravnavali vlogo jezika pri profesionalnem razvoju vzgojiteljev, didaktične strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu, vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav (SUT); pogovorili se bomo o vlogi staršev in družbenega okolja pri jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu ter med seboj delili različne primere dobre prakse za učenje slovenščine v vrtcu. Skupaj bomo pripravili tudi smernice za jezikovno vzgojo v predšolskem obdobju, od 1. do 3. in od 3. do 6. leta, ki se bodo povezovale z lani pripravljenim učnim načrtom za osnovno šolo. Na preteklih izobraževalnih programih se je že pokazalo, da skupno načrtovanje in medsebojna izmenjava mnenj lahko obrodi sadove, prepričani smo, da bo tako tudi tokrat.

V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj osnovnih informacij o programu in prijavnico; vljudno vas vabimo, da prijavnico izpolnite in nam jo do srede, 19. 1. 2022, pošljete na naslov info@slori.org.

Pri plačilu kotizacije (150,00 €) lahko vzgojiteljice in vzgojitelji, ki ste zaposleni za nedoločen čas, koristite dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente), za vzgojitelje z zaposlitvijo za določen čas (suplente) je izobraževalni program brezplačen.

PROGRAM IN PRIJAVNICA (klikni, preberi in se prijavi)

SLOVENŠČINA V VRTCU (od 21. januarja do 4. marca 2022, 7 srečanj ob petkih po Zoomu)

 21. 1. 2022

17.30–19.45

Vloga jezika v profesionalnem razvoju vzgojiteljev in didaktične strategije pri razvijanju sporazumevalne zmožnosti v vrtcu dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Maja Mezgec, dr. Barbara Baloh
28. 1. 2022

17.30–19.45

Vaje fonološkega zavedanja, spomina in pozornosti ter prepoznavanje splošnih in specifičnih učnih težav (SUT)

 

dr. Martina Ozbič, Silva Perčič, Sonja Bukavec

 

 4. 2. 2022

17.30–19.45

 

Vloga staršev in družbenega okolja pri jezikovnem razvoju dvojezičnega otroka v vrtcu: od receptivnega do produktivnega znanja slovenščine kot manjšinskega jezika

 

dr. Susanna Pertot, dr. Matejka Grgič

 

11. 2. 2022

17.30–19.45

 

Z drobnimi koraki v slovenščino

 

 

dr. Barbara Baloh, dr. Eda Birsa, Renata Padovan, Sara Burolo, Ester Derganc
18. 2. 2022

17.30–19.45

 

Vidna spodbuda kot izhodišče za pripovedovanje

 

dr. Barbara Baloh, Samanta Kobal
 25. 2. 2022

17.30–19.45

 

Moj dan v vrtcu dr. Majda Kaučič Baša, Martina Šolc
4. 3. 2022

17.30–19.45

 

 

Pregled in prenova kurikula za vrtce; smernice za jezikovno vzgojo na štirih ravneh: govorna vzgoja, književna vzgoja, predopismenjevanje, knjižna vzgoja kot del informacijskega opismenjevanja dr. Maja Melinc Mlekuž, dr. Barbara Baloh
, , ,
Previous Post
Meje mojega planeta niso meje mojega jezika (Rastoča slovenščina)
Next Post
Ustanove in organizacije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed