Izpopolnjevalni tečaj slovenskega jezika na ravni J1 za uslužbence dežele FJK

Stran je namenjena izobraževalnemu programu Izpopolnjevalni tečaj slovenskega jezika na ravni J1 za uslužbence dežele FJK, ki ga SLORI izvaja v letu 2018.

Program je bil izbran na razpisu za javno naročanje izobraževalnih programov, namenjenih uslužbencem Dežele Furlanije – Julijske krajine. Postopek je vodila družba Insiel.  

Namen programa: nuditi strokovno podporo uslužbencem FJK pri pripravi, prevajanju in prilagajanju besedil v slovenskem jeziku.

Cilj programa:

  • visoka sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku v uradnih, formalnih in institucionalnih sporazumevalnih okoliščinah;
  • uravnotežena in ekvivalentna dvojezičnost govorcev.

Cilje bomo dosegli s promocijo poznavanja …

  • … temeljnih slovničnih, pravopisnih in terminoloških specifik slovenskega jezika;
  • … prosto dostopnih eno- in večjezičnih spletnih virov in orodij za slovenski jezik;
  • … pojavov in dinamik italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

↓ Več informacij o programu dobite na spodnjih povezavah: ↓

Koledar:

ponedeljek, 7. maj

9.00―11.00

dr. Matejka Grgič Uvod; pravopis: raba ločil, malih in velikih začetnic.
sreda, 9. maj

9.00―12.00

dr. Damjan Popič Spletni in tiskani slovarji; napredno iskanje s spletnimi brskalniki.
četrtek, 17. maj

9.00―12.00

dr. Matejka Grgič Skladnja, morfologija.
četrtek, 24. maj

9.00―12.00

dr. Matejka Grgič Besedoslovje (lažni prijatelji, kalki, fosili, vzporedni standard).
četrtek, 31. maj

9.00―12.00

dr. Damjan Popič Jezikovni korpusi, terminološke baze, spletno pregledovanje zakonodaje EU in RS.
četrtek, 7. junij

9.00―12.00

dr. Luigi Varanelli Sestava besedil s področja upravnega prava (odločbe, sklepi itd.); najpogostejše prevajalske zagonetke (paronimije, kalki …)
četrtek, 14. junij

9.00―11.00

 dr. Matejka Grgič  Poglobitev nekaterih tem in morebitnih kritičnih točk; zaključek.

 

Lokacija: Srečanja bodo potekala v učilnici št. 16 na Stopnišču Cappuccini 1.

Informativno gradivo:

Učno gradivo – pravopis:

Spletni viri za slovenščino:

Prevajanje za neprevajalce:

POZOR! V nadaljevanju objavljamo 2 datoteki: 1/2 = SLOVNICA + 2/2 = PARONIMI in KALKI


Delo na spletu: dvojezični viri in varnost

Gradivo bo objavljeno 14. junija 2018.

Anketa bo objavljena po zaključku tečaja.

PDF datoteke učnih priprav in delovnih listov si lahko naložite s klikom na ikono z navzdol obrnjeno puščico, ki jo najdete “na dnu” predogleda datoteke, kot je razvidno s spodnje slike.

spletiščeŠ, tečaj
Previous Post
Aula → avla?
Next Post
Italijanski učbeniki v slovenski šoli: DA ali NE?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed