Lepi stari časi: raziskava o nesnovni kulturni dediščini v doberdobski občini posvetila šegam in navadam

Greta Lefons je svoje diplomsko delo z naslovom Lepi stari časi: raziskava o nesnovni kulturni dediščini v doberdobski občini posvetila šegam in navadam, ki so se nekoč in nekatere še danes praznovale v doberdobski občini.

Iz izvlečka Grete Lefons: Delo je nastalo na podlagi raziskovanja na terenu ob pomoči vaščanov iz vse občine, in sicer z metodo polstrukturiranega intervjuja. V prvem poglavju so predstavljene koledarske šege in navade, ki jih Doberdobci, Jameljci, Doljani in Poljanci praznujejo vse leto, drugo pa se nanaša na šege in navade, povezane z življenjskim krogom. Obe zajemata pojme, povezane s šegami in navadami, pomen vsakega praznika in delčke intervjuja, ki so mi bili v pomoč pri sestavljanju besedila. V tretjem poglavju zagovarjam stališče, da ima šola z letnimi projekti in učnimi enotami pri varovanju kulturne dediščine območja poglavitno vlogo.

Dostop do diplomskega dela:

Greta Lefons: Lepi stari časi: raziskava o nesnovni kulturni dediščini v doberdobski občini. Univerza v Vidmu, 2018.

diplomsko delo, kulturna dediščina, spletiščeŠ
Previous Post
Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji
Next Post
Nacionalni mesec skupnega branja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed