Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Andrejka Leban je v svojem magistrskem delu z naslovom Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji obravnavala področje nadarjenosti na osnovnošolski stopnji.

Iz izvlečka Andrejke Leban: V teoretičnem delu smo poleg opredelitve temeljnih pojmov s področja nadarjenosti in talentiranosti analizirali tudi zakonodajna ter programska izhodišča, ki se nanašajo na odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci tako v Sloveniji kot v Italiji. V praktičnem delu smo raziskali in prikazali nekatere težave, s katerimi se soočajo učitelji pri delu z nadarjenimi učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji. Izhajajoč iz ugotovitev, da se v šolah v Italiji ne kaže velike pozornosti za nadarjene učence in da so učitelji premalo osveščeni ter strokovno usposobljeni za delo s tovrstnimi učenci, smo želeli predstaviti osebni izobraževalni načrt (v nadaljevanju OIN), ki smo ga pripravili za potencialno nadarjenega učenca iz prvega razreda osnovne šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji. S pomočjo slednjega smo želeli prispevati k učno diferenciranemu oz. individualiziranemu delu z učencem in razvoju njegovih potencialov. Sočasno smo želeli prikazati tudi učiteljem primer dobre prakse, tj. možnosti in nekatere didaktične strategije spodbujanja nadarjenosti pri svojih učencih. Nazadnje smo v sklepnem delu skušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki so bila del empirične raziskave. Predstavili smo in temeljito opisali evalvacijo dela s potencialno nadarjenim učencem in predstavili nekatere didaktično-metodične napotke za nadaljnje delo z njim.

 

Dostop do magistrske naloge:

Andrejka Leban: Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji: magistrska naloga. Koper: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, 2019.

 

magistrsko delo, nadarjenost, spletiščeŠ
Previous Post
Poučevanje slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji
Next Post
Lepi stari časi: raziskava o nesnovni kulturni dediščini v doberdobski občini posvetila šegam in navadam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed