Poučevanje slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji

Alex Devetak je v svojem magistrskem delu z naslovom Poučevanje slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji analiziral jezikovno stanje slovenske manjšine v Italiji z vidika jezikovne identitete in učenja jezika.

Delo ugotavlja, da se znotraj manjšine v diskurzu o jeziku začenja sprožati proces fetišizacije: jezik ne predstavlja več identitete, ampak je identiteta. Magistrsko delo se nato posveča slovenskemu šolstvu v Italiji. S pomočjo pregleda kurikularnih smernic in letnih načrtov šol analizira učbenike, ki se uporabljajo v tretjem razredu nižje srednje šole, in skuša ugotoviti, ali so ti učbeniki primerni za manjšinsko populacijo. Magistrsko delo zaključi, da analizirani učbeniki za pouk jezika sicer dosegajo učne cilje in primerno razvijajo kompetence, a ne upoštevajo specifičnih težav dvojezičnih otrok, saj so vaje pripravljene za populacijo, ki ni iz jezikovno mešanega okolja. Delo ugotavlja, da so učbeniki za pouk književnosti le delno ustrezni, saj sledijo slovenskemu (šolskemu) literarnemu kanonu, v katerem se zamejski avtorji takorekoč ne pojavljajo. (A. Devetak)

 

Dostop do magistrske naloge:

Alex Devetak: Poučevanje slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji: magistrska naloga. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2018.

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Knjižni blogi
Next Post
Priprava osebnega izobraževalnega načrta za nadarjenega učenca na izbrani šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed