Pedagoški slovnični portal je spletni portal, namenjen predvsem šolarjem in dijakom, uporaben pa je za vse, ki se znajdejo pred jezikovno zagato. Učitelji slovenščine ga lahko uporabljajo tudi kot učni pripomoček in zakladnico slovničnih vaj. Na portalu so zbrane slovnične teme, s katerimi imajo šolarji med pisanjem pogosto težave, tako da se posveča predvsem težjim jezikovnim problemom.

Vsako slovnično poglavje vključuje interaktivno razlago, ki predstavi problem, povzetek, ki na kratko predstavi jezikovno temo, rubriko za navdušene z dodatnimi viri, posebnostmi in zanimivostmi ter interaktivne vaje za utrjevanje znanja. Teme so predstavljene na enostaven in poljuden način, uporabniku pa ponujajo tudi dodatno razlago, sezname tipičnih vzorcev in povezave do podobnih poglavij.

Nekaj tem, ki jih obravnava Pedagoški slovnični portal:

uporaba predlogov s in z

uporaba nedoločnika in namenilnika

razlikovanje med glagoloma moči in morati

pravilen zapis besed

uporaba zaimkov nobeden, nihče in noben ipd.

Posebnost portala je v tem, da razlage izhajajo iz pravil, ki veljajo v standardni slovenščini, hkrati pa vključujejo premislek o tem, na kakšen način se ta pravila odražajo v realni rabi jezika. Ponuja torej vpogled v to, kakšno je razmerje med standardnim in nestandardnim jezikom, kateri problemi so značilni za določene dele Slovenije in zakaj do določenih jezikovnih napak sploh prihaja.

Pedagoški slovnični portal je dostopen na spletni povezavi http://slovnica.slovenscina.eu/.

Vabljeni tudi k ogledu posnetka s podrobnejšo predstavitvijo portala: https://www.youtube.com/watch?v=mb9VSENQjxY.

Pravopisna pravila pri dijakih izziv ali»mala malica«raziskovalna NALOGA SLOVENŠČINA Avtorici: Lea Zahrastnik in Tea Planko, 4. č Mentorica: Vesna Gub - PDF Brezplačen prenos

 

portal, slovnica, spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD, učenje
Previous Post
ASEF Junior Fellowship – štipendije za raziskovalni obisk v Sloveniji
Next Post
Dooolgi stavki – so slovenski?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed