Pri vzgojno-izobraževalnem delu se pogosto znajdemo pred vprašanjem, kako kaj zapisati, da bo besedilo za učence in dijake jasno, razumljivo in bo doseglo svoj namen. Odgovore na vprašanja o pomenu besed in njihovi ustreznosti v določenih okoliščinah lahko najdemo v jezikovnih priročnikih na portalu Fran in v obeh slovnicah za šolsko rabo na portalu Franček. Ob jezikovnih dilemah pa se lahko zatečemo tudi k Jezikovni svetovalnici za učitelje, kjer lahko iščemo po posameznih učnih vsebinah, po oznakah ali pa pregledamo nedavne objave. Portal je zenkrat še v nastajanju, največ tem najdemo v Besedah in Pravopisu.
jezikovni priročnik, orodje, portal, spletiščeD, spletiščeO, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Spodbujanje jezikovnega razvoja z branjem revij
Next Post
O dvojezičnem odraščanju z dr. Jadranko Cergol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed