Spodbujanje jezikovnega razvoja z branjem revij

Starši se pogosto sprašujejo, kaj ponuditi otrokom in mladostnikom v branje, da bodo po hitri in zabavni poti izboljšali svoje znanje slovenščine, obogatili besedišče in zmožnost izražanja. Z intenzivnim branjem kakovostnih knjig, stripov in revij dobijo poleg številnih drugih kognitivnih koristi tudi vpogled v jezikovni sistem in se hkrati učijo vsakdanjih sporazumevalnih vzorcev. Spotoma in nevede zaznavajo jezikovne vzorce in v danem kontekstu usvajajo nove besede. Bolj motivirani si lahko pripravijo slovarček ali kartončke z novimi oz. dotlej neznanimi besedami, sezname protipomenk in sopomenk ipd., novo znanje pa seveda aktivno prenesejo v rabo.

Pobrskajte, mnoge otroške in mladinske revije je mogoče prebirati tudi v e-obliki:

Galeb_07_marec WEB3 1

branje, revije, spletiščeO, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
S stripi do višje bralne pismenosti?
Next Post
Jezikovna svetovalnica za učiteljske dileme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed