Kako se uspešno lotiti samostojnega učenja jezika? Eden pomembnejših dejavnikov je gotovo kvalitetno gradivo, namenjeno prav učenju brez posrednika oz. učitelja.

Takšno gradivo ponuja zbirka učbenikov in delovnih zvezkov Pot do slovenščine, ki je nastala na podlagi dolgoletnih izkušenj poučevanja slovenščine govorcev različnih jezikov. Učbeniki so namenjeni predvsem samostojnemu učenju, lahko pa jih uporabimo tudi kot dodatek pri tečaju. Prednost te zbirke učbenikov je v tem, da je vsak učbenik namenjen govorcem določenega jezika, tako da lahko dodatno razlago snovi uporabnik prebere v svojem jeziku. Učbeniki poleg razlage slovnice ponujajo tudi nabor uporabnega besedišča, zvočne posnetke, vaje za utrjevanje in rešitve za samostojno preverjanje znanja. Vsa navodila in razlage so prevedene v izbrani jezik, kar uporabniku še dodatno olajša učenje jezika. Poleg učbenikov je uporabnikom na voljo tudi delovni zvezek Od samostalnika do veznika z obsežnim naborom vaj iz slovenske slovnice.

Trenutno so na voljo trije učbeniki, in sicer za govorce  italijanskega, angleškega in ruskega jezika. Na spletni povezavi https://www.potdoslovenscine.com/ najdete tudi zvočne posnetke za vse tri jezike in brezplačne vaje, knjige pa lahko tudi naročite.

Vir: https://www.potdoslovenscine.com/

delovni zvezek, spletiščeD, spletiščeŠ, spletiščeU, spletiščeUD, učbenik, učenje
Previous Post
Izodrom – izobraževalne in zabavne vsebine
Next Post
Učni list: Povratni svojilni zaimek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed