Tokrat predstavljamo spletno učilnico Astra.si, ki sicer ni neposredno povezana z jezikom ali slovenščino, gotovo pa bo prav prišla dijakom višjih letnikov in vsem, ki jim matematika povzroča preglavice.

Astra.si je spletna učilnica za matematiko, ki jo je oblikoval ljubiteljski matematik Andrej P. Šraba. Na spletno učilnico nalaga razlage različnih matematičnih pojmov, funkcij, teorij in izzivov v obliki videovsebin. Razlage lahko iščemo po tematikah (npr. Aritmetika, Logika in množice, Integral, Funkcije, Polinomi, Odvod ipd.), vsaka pa je razdeljena še na sklope med seboj povezanih razlag. Ob kliku na razlago se odpre videoposnetek, ob njem pa najdemo povezave na podobne razlage, tako da je iskanje po vsebinah res enostavno in intuitivno.

Kot pravi Škraba, gre za eksperiment, ki ga želi kasneje nadgraditi tudi z drugimi vsebinami. Ker je mnenja, da šolski sistem ne sledi vse hitrejšemu tehnološkemu napredku, želi s spletno učilnico in brezplačnimi vsebinami dijakom olajšati in približati učenje matematike. Spletno učilnico so dijaki izjemno dobro sprejeli, najbolj obiskana pa je v času, ko se slovenski dijaki pripravljajo na maturo.

Spletno učilnico najdete na povezavi https://astra.si/, videorazlage pa lahko gledate tudi na njegovem kanalu na YouTubu.

 

portal, spletiščeD, spletiščeUD, spletna učilnica, učenje
Previous Post
Vejice 1.0
Next Post
Učni list: Določna in nedoločna oblika pridevnika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed