Slovenska književnost in slovenščina v šolskem izobraževanju in življenju mladih na avstrijskem Koroškem

Zala Furlan se v svojem magistrskem delu ukvarja z literaturo slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in njeno recepcijo med dijaki in dijakinjami Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije za Slovence.

Iz povzetka magistrskega dela Zale Furlan: Literaturo razumemo v duhu empirične sistemske literarne vede, kar pomeni, da predstavlja enega izmed socialnih sistemov, ki deluje v korelaciji z drugimi družbenimi sistemi in podsistemi. V magistrskem delu očrtamo specifike zamejskega literarnega polja (prostor, pojem literarne periferije, etničnost, narodnost, jezik, narodno pripadnost in jezikovno zavest). Poudarek dela je na literarnem proizvajanju, torej na literarnih avtorjih in njihovi vlogi, ki jo prevzemajo kot akterji družbenega in kulturnega življenja, ter na literarni recepciji slovenske in koroške literature med t. i. novo generacijo mladih, predvsem v okviru didaktike književnosti pri pouku slovenščine na avstrijskem Koroškem.

 

Dostop do magistrske naloge:

Zala Furlan: Slovenska književnost in slovenščina v šolskem izobraževanju in življenju mladih na avstrijskem Koroškem

 

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
A comparative study of minority language schools in the Italian regions of Trentino-South Tyrol and Friulia-Venezia Giulia
Next Post
Zgodnje učenje angleščine pri učencih z disleksijo v osnovnih šolah slovensko-italijanskega obmejnega prostora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed