A comparative study of minority language schools in the Italian regions of Trentino-South Tyrol and Friulia-Venezia Giulia

Jennifer Ferri v  svojem magistrskem delu preučuje pomen, ki ga prebivalstvo pripisuje dvojezičnosti lastne regije. Osredotočila se je na medgeneracijski prenos dvojezičnosti in izvedla intervjuje s starši učencev, ki so se odločili za šolanje v manjšinskih šolah. Preverila je, ali stoji za odločitvijo italijansko govorečih in dvojezičnih staršev, ki so vpisali svoje otroke v manjšinske šole oz. dvojezične šole, prepričanje, da je dvojezičnost pomembna. Delo je bilo primerjalno zasnovano na osnovi podatkov, zbranih v deželi Furlaniji – Julijski krajini in Južni Tirolski.

V uvodnem delu magistrskega dela so predstavljeni ključni pojmi, ki predstavljajo orodje za razumevanje raziskovalnega problema: večjezičnost, dvojezičnost ter jezikovne manjšine. Sledi analiza  položaja in razvoja slovenske manjšine v Italiji in nemške manjšine na Južnem Tirolskem. Opisan je  zgodovinski razvoj, pravno varstvo in izobraževalni sistem v manjšinskem jeziku. V sklepnem delu je začetna hipoteza potrjena, intervjuvani starši so namreč za svoje otroke izbrali manjšinsko ali dvojezično šolo, ker dvojezičnosti pripisujejo velik pomen: v Bocnu je izpostavljen pomen, ki ga pripisujejo uporabi nemščine, v Miljah pa je v ospredju pragmatski vidik uporabe slovenščine v obmejnem prostoru.

Dostop do magistrske naloge:

Jennifer Ferri: A comparative study of minority language schools in the Italian regions of Trentino-South Tyrol and Friulia-Venezia Giulia

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Analiza pogojev za izvajanje pouka športa na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
Next Post
Slovenska književnost in slovenščina v šolskem izobraževanju in življenju mladih na avstrijskem Koroškem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed