Analiza pogojev za izvajanje pouka športa na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem

Veronika Don v svojem magistrskem delu preučuje pogoje za izvajanje predmeta šport v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem.

Izvleček iz magistrskega dela Veronike Don: Vzgojno-izobraževalne ustanove imajo pomembno vlogo pri spodbujanju kakovostne gibalne/športne aktivnosti otrok in mladostnikov, na katero vplivajo tudi prostori in materiali, ki jih imajo učitelji športa na voljo. Zato je cilj raziskave analizirati vsebinske, organizacijske, kadrovske in materialne dejavnike za izvajanje predmeta šport na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem.

Magistrsko delo je izvedeno po kvantitativnem pristopu raziskovanja. Za pridobivanje podatkov smo uporabili vprašalnik, ki ga je izpolnilo pet ravnateljev in vsi razredni učitelji osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem. Rezultati magistrskega dela so pokazali, da se na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem organizacijski vidik in vsebine predmeta šport razlikujejo glede na posamezno ravnateljstvo. Materialni dejavniki, s katerimi razpolagajo na posamezni osnovni šoli, se razlikujejo le delno. Kadrovska zasedba za izvajanje predmeta šport se ne razlikuje glede na ravnateljstvo, saj pouk športa vodi razredni učitelj. Iz naše raziskave je razvidno, da se učitelji športa osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem močno zavzemajo za dvig kakovosti in količine pouka, saj poleg vsebin, predvidenih v učnem načrtu, otrokom ponudijo najrazličnejše dodatne športne dejavnosti. Glede na pridobljene podatke lahko sklepamo, da na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem učitelji otrokom zagotavljajo bogat vsebinski program pri predmetu šport, čeprav se nekateri spopadajo s pomanjkanjem lastnih prostorov in materialov.

 

Dostop do magistrske naloge:

Veronika Don: Analiza pogojev za izvajanje pouka športa na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Mnenja učiteljev o začetnem opismenjevanju in razvijanju fonološkega zavedanja v slovenščini in italijanščini v šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem
Next Post
A comparative study of minority language schools in the Italian regions of Trentino-South Tyrol and Friulia-Venezia Giulia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed