Izobraževalni program Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja

Ta stran je namenjena izobraževalnemu programu Slovenščina kot učni jezik na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, ki ga SLORI izvaja v letu 2018.

Program je bil izbran na razpisu za akreditacijo izobraževalnih programov, namenjenih učiteljem šol s slovenskim učnim jezikom. Postopek akreditacije je vodil Urad za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu FJK.

Namenjen je vsem vzgojiteljem, učiteljem in profesorjem šol s slovesnkim učnim jezikom in dvojezičnih šol v Italiji ― ne samo slovenistom.

Cilj programa:

Podpora pedagoškim delavcem ob

  • implementaciji ustreznih, učinkovitih in uspešnih didaktičnih metod pri pouku slovenskega jezika s posredovanjem informacij, orodij in virov o italijansko-slovenskem jezikovnem stikanju,
  • razvijanju jezikovnih veščin in
  • spodbujanju uravnotežene dvojezičnosti.

↓ Več informacij o programu dobite na spodnjih povezavah: ↓

Tematska področja: slovenščina kot učni jezik, didaktika in metodologije, uvajanje novosti v didaktiko ter digitalna didaktika, didaktika slovenskega jezika, šolska in družbena integracija.

Cilj programa: podpora pedagoškim delavcem ob implementaciji ustreznih, učinkovitih in uspešnih didaktičnih metod pri pouku slovenskega jezika s posredovanjem informacij, orodij in virov o italijansko-slovenskem jezikovnem stikanju, razvijanju jezikovnih veščin in spodbujanju uravnotežene dvojezičnosti.

Ciljne skupine: vzgojitelji, učitelji in profesorji (M/Ž) šol s slovenskim učnim jezikom in dvojezičnih šol v Italiji – ne samo slovenisti!

Kompetence in znanja udeležencev ob koncu programa: poznavanje socio-, psiho- in antropolingvističnih okvirov manjšinskih, regionalnih in drugače izpostavljenih jezikov, predvsem pa slovenščine kot manjšinskega jezika v Italiji; poznavanje, opredelitev in obdelava pojavov italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja; poznavanje spletnih in drugih virov za ustrezno, učinkovito in uspešno didaktiko manjšinskega jezika.

 

 

Več o tem … [pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/izobr-prof_info_feb18.pdf”]

Koledar:

petek, 9. marec

14.30―17.00, 3 šolske ure

Trst Manjšinski, regionalni in drugače izpostavljeni jeziki ― lažni miti in nova znanstvena odkritja
petek, 16. marec

14.30―17.00, 3 šolske ure

Špeter Slovenski jezik v Italiji ― pojavi jezikovnega stikanja/1
petek, 23. marec

14.30―17.00, 3 šolske ure

Gorica Slovenski jezik v Italiji ― pojavi jezikovnega stikanja/2
petek, 6. april

14.30―17.45, 4 šolske ure

Trst Ustrezna, učinkovita in uspešna didaktika slovenščine v Italiji
petek, 13. april

14.30―17.45, 4 šolske ure

Gorica Spletni in drugi viri za didaktiko manjšinskega jezika
petek, 20. april

14.30―17.00, 3 šolske ure

Trst Razvijanje jezikovnih veščin, visoka sporazumevalna zmožnost in uravnotežena dvojezičnost ― kako doseči te cilje?

 

Lokacije: 3 srečanja bodo v Trstu (Gregorčičeva dvorana, Ul. s. Francesco 20), 2 srečanji v Gorici (Slovenski šolski center, Ul. Puccini 14) in 1 srečanje v Špetru (Dvojezična šola, Drevored v Ažlo / viale Azzida 9).

Več o tem: [pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/izobr-prof_info_feb18.pdf”]

Program bodo oblikovali:

Dr. Matejka Grgič

 


Dr. Nataša Pirih Svetina

 

Damjan Popič

Število ur: 10 ur predavanj + 10 ur delavnic, skupaj 20 ur pouka (6 srečanj po 3 oz. 4 šolske ure)

Kotizacija: 150,00 € (50,00 € za študente*); udeleženci prejmejo gradivo in potrdilo o obiskovanju programa; pedagoški delavci lahko koristijo dobroimetje na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente).
* Prijavijo se lahko študenti, ki so ali so bili vključeni v pedagoško delo (kot suplenti, praktikanti …); če nimajo učiteljeve kartice, velja zanje nižja kotizacija v višini 50,00 €.

Kotizacijo v višini 150,00 € (50,00 € za študente) lahko udeleženci poravnajo:

  • s koriščenjem dobroimetja na t. i. »učiteljevi kartici« (Carta del Docente) ― spodaj navodila;
  • osebno z nakazilom na TRR:

SLOVENSKI RAZISKOVALNI INSTITUT – ISTITUTO SLOVENO DI RICERCHE – SLORI
Zadružna kraška banka Z.K.B. – B.C.C. DEL CARSO
IBAN: IT43F0892802201010000009945
BIC/SWIFT: CCRTIT2TV00;

  • osebno v tajništvu inštituta v Trstu, Ul. Beccaria 6, 4. nadstropje (od ponedeljka do petka: 09.00 ― 17.00);
  • osebno na prvem predavanju.

Navodila za koriščenje dobroimetja na učiteljevi kartici:

Obiščite portal https://cartadeldocente.istruzione.it;
poiščite ponudnike in izobraževalne ustanove, ki poslujejo »fizično« (tipologia esercente: fisico/online) na področju izobraževanja in izpopolnjevanja;
izberite SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut – Istituto sloveno di ricerche; v prvo iskalno polje vtipkate Slori, v drugo pa Trieste (TS);
ustvarite kupon s QR kodo v znesku kotizacije.
Kupon v PDF formatu pošljite skupaj s to prijavnico na naslov info@slori.org.

Prosimo, da prijavnico izpolnite, podpišete, poskenirate in nam jo do 2. 3. 2018 vrnete na naslov info@slori.org.

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/izobr-prof_prijavnica_feb18.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_0-koledar_info1.pdf”]

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_1-manj_jeziki-modalita-compatibilita.pdf”]

Slovenski jezik v Italiji ―  pojavi jezikovnega stikanja in jezikovne marginalizacije/1

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_2-stikanja1.pdf”]

Gradivo:

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_3-stik_pojavi_posledice.pdf”]

Gradivo:

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_4-didaktika.pdf”]

Gradivo:

[pdf-embedder url=”https://www.smejse.it/wp-content/uploads/2018/02/IzobrDŠU-FJK2018_5-viri_tehnologije.pdf”]

poučevanje, spletiščeD, spletiščeO, spletiščeU, spletiščeUD
Previous Post
Bolje, hitreje, lažje: usvajanje (slovenskega) jezika
Next Post
Didaktično gradivo Slovenščina na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed