Februar je čas, ko se morajo maturanti odločiti, če, kje in kako bodo nadaljevali svojo študijsko pot. Možnosti je veliko, z vidika razvijanja sporazumevalnih zmožnosti in jezikovnih veščin v slovenskem jeziku pa je za dijake slovenskih šol v Italiji najbolj smiselno, da se odločijo za študij na kateri od slovenskih univerz ali visokošolskih zavodov.

Zakaj?
Saj imamo vendar katedre za slovenski jezik in književnost tudi pri nas …

Jezika se ne učimo samo pri predmetih, ki so temu izrecno namenjeni. Nasprotno: raziskave dokazujejo, da je za zagotavljanje visoke sporazumevalne zmožnosti najpomembnejše t.i. spontano usvajanje jezika.

Večino svojih znanj, veščin in spretnosti v jeziku (npr. v slovenščini) razvijamo s stalno, dosledno in intenzivno izpostavljenostjo različnim rabam jezika. Pomembno je torej, da nas jezik “obdaja” – da ga slišimo od profesorice, a tudi od tajnice, vratarja, natakarja, zdravnice, sošolcev, sosedov, knjižničarke, policistke … To nam omogoča, da spoznamo tudi pogovorne, slengovske, žargonske in druge neformalne oblike in zvrsti jezika.

Prav tako pa je pomembno, da večina ljudi, s katerimi prihajamo v stik, ne pozna jezika, ki je za nas dominanten oz. primarni sporazumevalni kod – torej italijanščine. Šele ta dva pogoja skupaj (izpostavljenost slovenščini + pomanjkanje “opore” italijanščine) lahko zagotavljata popolno potopitev in uspešno usvajanje jezika.

Spontano usvajanje je učinkovitejše tudi zato, ker ne gre za klasično ali učenje ali “piflanje”. Jezikovne veščine razvijamo mimogrede, (skoraj) brez truda in napora, zaradi česar se nam zdi vse skupaj lažje in zabavnejše. No … izpolnjevanje vpisnih obrazcev najbrž res ni zabavno – a univerzitetno življenje ponuja veliko priložnosti za druženje, šport in tudi prve delovne izkušnje!

Če vas “jezikoslovni” argumenti niso prepričali, vas bodo mogoče te iztočnice:

  • študij v Sloveniji je za redne študente brezplačen;
  • študenti imajo realne in konkretne možnosti za pridobivanje štipendij, poleg tega pa lahko opravljajo tudi t.i. “študentsko delo” prek študentskih servisov;
  • študenti imajo subvencionirano prehrano (v številnih gostilnah, picerijah, pubih … ne samo v menzah!), prevoz in vstopnice za kino, gledališče, koncerte;
  • študenti imajo brezplačno zdravstveno zavarovanje za vse preglede in izvide (tudi specialistične!).

Razpis prostih vpisnih mest objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS predvidoma 1. februarja vsakega leta. Na nekaterih univerzah/visokošolskih zavodih so v razpisu posebej navedena navodila za prijavo za Slovence brez slovenskega državljanstva in število razpoložljivih mest. POZOR: pazite na rok za oddajo prijave!!!

Neuradne, a zanesljive informacije s prve roke vam lahko nudi tudi Klub zamejskih študentov.

 

#ManjsinskiJezik, #UsvajanjeJezika, spletiščeD, spletiščeŠ, študij, univerza
Previous Post
Preteklost in lokalnost pri pouku slovenščine
Next Post
Predavanja, lekcije, tajništva, davki … – kviz študentske terminologije!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed