Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok: magistrsko delo

Iz izvlečka magistrskega dela Nicole Sternad:

Magistrsko delo z naslovom Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok je namenjeno raziskovanju povezanosti med profesionalnim razvojem in nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem vzgojiteljev predšolskih otrok obeh sistemov. V teoretičnem delu so definirani pojmi, kot so profesionalnost in profesionalni razvoj. Sledi sklop, v katerem so opredeljene značilnosti, načela, kompetence in modeli profesionalnega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. Nadalje je za oba sistema predstavljeno začetno izobraževanje vzgojiteljev, zaposlovanje le-teh, uvajanje delavcev v poklic, nadaljnje izobraževanje in usposabljanje ter napredovanje strokovnih delavcev na vzgojno-izobraževalnem področju. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnih vprašalnikov ugotavljali tako za slovenski kot italijanski šolski sistem na ravni predšolske vzgoje, v kolikšni meri se vzgojitelji udeležujejo nadaljnjih izobraževanj in usposabljanj, povezanost le-teh s področjem, na katerem so zaposleni, predloge za izboljšanje omenjenih ponudb ter karierni razvoj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. V sklepnem delu smo izvedli intervjuje z dvema kvalificiranima sogovornikoma in starši, ki so svoje otroke vpisali v oba šolska sistema na ravni predšolske vzgoje in tako dodatno raziskali razlike med vzgojno-izobraževalnimi storitvami.

Dostop do magistrske naloge:

Nicole Sternad: Primerjava med italijanskim in slovenskim šolskim sistemom na ravni profesionalnega razvoja vzgojiteljev predšolskih otrok.

Koper: Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, 2019.

magistrsko delo, poučevanje, spletiščeŠ
Previous Post
Pomen glasovnega zavedanja v dvojezičnem vrtcu v Špetru: magistrsko delo
Next Post
Nadarjeni in talentirani učenci na področju športa v osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji: magistrsko delo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed