Prejeli smo vprašanje …

Pozdravljeni, imam eno “smejoče” se vprašanje: katera je slovenska ustreznica za italijanski izraz “bullismo“? Na slovenskih šolah v Italiji temu rečejo kar bulizem. V Gigafidi je za besedo bulizem en sam zadetek in še ta je iz slovenskega medija v Italiji. V Franu o bulizmu ni ne duha ne sluha …

V Slovarčku pojmov in razdelku Jeziki in stiki smo različne pojave jezikovnega stikanja že obravnavali, vsekakor pa ne bo škodilo, če izkoristimo priložnost za osvežitev znanja. Kalki, paronimi, interference, hibridizacije, vzporedni standardi, konvergence ipd. jezikovni pojavi so značilni na območjih, kjer se srečujeta dva ali več jezikov. Mnenje, da ti pojavi kvarijo jezik, je lažni mit. Gre namreč za čisto običajne jezikovne pojave, ki jih srečujemo po celem svetu, in nič ni narobe, če se pojavljajo v pravem kontektstu – v neformalnih okoliščinah, v pogovoru s prijatelji, ki jim je taka raba jezika domača in razumljiva. V formalnih okoliščinah pa moramo tudi na lokalni ravni poseči po standardnih oblikah jezika.

Pa preidimo k bulizmu. V slovenskih medijih in literaturi (tudi strokovni) boste ta izraz zaman iskali. Je namreč neposredno poslovenjen italijanski izraz bullismo. Ime pojava, ki mu v italijanščini pravimo bullismo, je v slovenščini vrstniško ali medvrstniško nasilje

V Terminološkem slovarju vzgoje in izobraževanja npr. zasledimo definicijo vrstniškega nasilja. Na tej povezavi si lahko npr. ogledate monografijo o medvrstniškem nasilju v šoli, ki je izšla pri eni izmed osrednjih akademskih založb v Sloveniji. Več o slovenskem terminu za bullismo (ital.) / bullying (ang.) v terminološki svetovalnici Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

 

predavalnicaŠ, učilnicaD
Previous Post
Delovno pravo: *terminske pogodbe, *odvisni delavci in *objave natečajev
Next Post
Aula → avla?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field

Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed