SLOVENŠČINA 360°

V razdelku SLOVENŠČINA 360° vam ponujamo spletna predavanja, e-vadnice (tutoriale) in raznovrstne izročke s področja didaktike manjšinskih jezikov, dvo- in večjezične vzgoje, usvajanja jezikov in razvijanja jezikovnih veščin.

Študij v Sloveniji: dolg seznam prednosti

  Februar je čas, ko se morajo maturanti odločiti, če, kje in kako bodo nadaljevali svojo študijsko pot. Možnosti je veliko, z vidika razvijanja sporazumevalnih zmožnosti in jezikovnih veščin v…

Preteklost in lokalnost pri pouku slovenščine

  Pouk slovenščine na slovenskih šolah v Italiji urejajo zakoni, predpisi, učni načrti in drugi normativni akti, ki jih morajo učitelji in profesorji seveda upoštevati. Znotraj teh okvirov in zunaj…

Narečje DA … toda: KDAJ in KJE?

  Do nedavnega so celo strokovnjaki svarili pred narečjem: otroci, ki doma govorijo v narečju, se nikoli ne naučijo “pravilnega” jezika, so pravili. Še danes se tu pa tam najde…

Sara Brezigar: O jeziku, identiteti in manjšini*

  * Iz uvodnega razmišljanja dr. Sare Brezigar (SLORI) na 2. Deželni konferenci o zaščiti slovenske manjšine (Gorica/Trst, 24. in 25. novembra 2017) “Vprašanja o tem, kdo je Slovenec, kako…

Kaj je POPOLNA POTOPITEV?

  O popolni potopitvi govorimo takrat, ko se govorec znajde v okolju, kjer je izpostavljen (izključno) enemu jeziku in kjer je prisiljen, da ta jezik uporaba za (vse) potrebe vsakdanjega…

Usvajanje manjšinskega jezika: kje se zalomi in zakaj?

    Na eni od številnih spletnih strani, ki ponujajo nasvete dvojezičnim družinam in družinam manjšinskih skupnosti, je bil pred kratkim objavljen zanimiv članek o težavah pri usvajanju manjšinskega jezika.…

Pouk slovenščine na italijanski šoli v Trstu

Uvajanje pouka slovenščine kot drugega/tujega na šolah z italijanskim učnim jezikom je ena aktualnih tem na področju didaktike slovenskega jezika v Italiji. Raziskave, opravljene v okviru drugih območij v Evropi,…

Vloga narečja pri usvajanju/učenju jezika

Do nedavnega je veljalo, da je narečje lahko “ovira” pri učenju oz. usvajanju knjižnega jezika. To teorijo – ki sicer ni bila nikoli znanstveno dokazana – so nekateri učitelji povsem…

Deset trikov za učenje jezikov (ne samo tujih!)

Spletni portal angleškega časopisa The Guardian je objavil deset nasvetov za uspešno in učinkovito učenje jezikov – ne samo tujih. V nadaljevanju objavljamo povzetek z nekaj specifičnimi nasveti za usvajanje/učenje…

Če odgovorov na svoja vprašanja in dileme niste dobili v tem razdelku,
obiščite še podstrani LAŽNI MITI O JEZIKU, JEZIKOSLOVNI KLUB in JEZIKI IN STIKI
ali potrkajte na vrata JEZIKOVNE SVETOVALNICE.